Luftvernkanon, stasjonær, semimobil eller mobil kanon med ett eller flere ildrør, hvis hovedoppgave er å bekjempe mål i luften. Kanonene er halv- eller helautomatiske med en skuddtakt på ca. 1000 skudd/min/ildrør for kaliber 20 mm. Ildhastigheten avtar med økende kaliber. Moderne luftvernkanoner er montert på pansrede kjøretøyer. De kan også benyttes mot mål på bakken.