Luftforbrenning, betegnelse for tekniske prosesser som ble brukt til å fremstille nitrogenoksid, NO, direkte fra nitrogen og oksygen i luft. Ble utført ved oppvarming av luft i en elektrisk lysbue: N2 + O2 = 2NO. En metode var Birkeland–Eyde-metoden, som førte til grunnleggelsen av Norsk Hydro A/S 1905. Ingen av metodene er i bruk lenger. Historisk har de spilt en stor rolle for utnyttelsen av nitrogenet i luft til fremstilling av salpetersyre og nitrater i industriell målestokk.