Luftdestillasjon er det å spalte flytende luft til nitrogen og oksygen ved destillasjon. Dette er mulig fordi de to stoffene har ulike kokepunkter.