Ludisk, lydisk, språk i den finsk-ugriske gruppen av den uralske språkfamilien. Snakkes av noen tusen mennesker vest for Petrosavodsk i Karelia, den russiske delen av landskapet Karelen.