Luciferin, organisk forbindelse som finnes i, og kan isoleres fra, visse marine organismer. Det oksideres av et enzym, luciferase, og utsender da lys i det synlige bølgelengdeområdet. Lysutsendelse fra den amerikanske ildfluen, Photinus pyralis, skyldes en reaksjon der magnesiumionet, oksygen, ATP, luciferase og luciferin deltar. Luciferin brukes analytisk til påvisning av ATP i konsentrasjoner ned til 10−11 mol ATP per liter.