Luciferase, oksiderende enzym som får proteinet luciferin til å lyse. Se lysorganer.