Louping ill, virussykdom på dyr forårsaket av louping ill-virus, et flavivirus. Hos sau angriper den sentralnervesystemet. I tillegg til feber utvikles det mer eller mindre uttalte nevromuskulære forstyrrelser med lammelser. Sykdommen kan også angripe storfe, hest, gris, hund og menneske. Sykdommen overføres med skogflått, og viser derfor sesongmessig opptreden. I Norge ble sykdommen første gang registrert i 1982 hos sau i Sunnhordland. Antistoffer mot louping ill-virus er senere påvist i blodet fra sauebesetninger i kyststrøk fra Aust-Agder til Nordmøre, noe som tyder på at infeksjon har funnet sted, men at det er liten risiko for sykdomsutbrudd. Det er ikke påvist at louping ill-viruset har ført til sykdom hos menneske i Norge. Det nært beslektede TBE-viruset har imidlertid ført til noen få tilfelle av skogflåttencefalitt i Norge.