I teatersalonger o.l. et parti med noen få sitteplasser, egnet for sluttede selskaper og med sidevegger skilt fra de øvrige (f.eks. kongelosje).