Lostjenesten er organisert etter lov av 16. juni 1989 om lostjenesten m.m. Den sorterer under Kystdirektoratet, som er underlagt Fiskeridepartementet. I krigstid kan lostjenesten overføres til Sjøforsvaret. I forbindelse med omorganisering 1987 ble antallet losoldermannskap redusert til åtte, loskretsene ble fjernet, statslosene ansettes i losoldermannskapet mot tidligere i loskretsen, sertifikatkravene ble endret og etterutdannelsen ble styrket. Losoldermannen fordeler statslosene til tjeneste i kretsene og fører regnskap over all utført losing. Losstasjoner og bordingsfelter er angitt på sjøkartene og bekjentgjøres dessuten årlig i Etterretninger for sjøfarende.

Losfartøyer anskaffes og drives av losvesenet. I Norge har skøyter, ca. 30–60 fot, vært mest benyttet, både seil- og motordrevne. Karakteristisk var en rød stripe i seilet, og kraftige fendere. I de senere år har lettere, hurtigere fartøystyper av aluminium blitt benyttet i stor utstrekning. Losfartøy som ligger ute på sitt vaktfelt med los om bord, skal føre losflagg, det internasjonale signalflagg H. Fartøy som ønsker los (lossøkende fartøy) kan tilkjennegi dette ved det internasjonale signalflagg G eller lyssignaler. Nå rettes alle losbestillinger til fast etablerte losformidlingssentraler.

Skip over en viss størrelse i utenriksfart har losplikt, dvs. de plikter å ha los om bord. Losplikt kan også være aktuelt for fartøyer i innenriksfart når det føres farlig eller forurensende last. Det kan etter søknad gis fritak for losplikten når navigatør, fartøy og last tilfredsstiller definerte normer i et bestemt farvann. I slike tilfeller utstedes det et farledsbevis til navigatøren som søker. Farledsbevis må fornyes rutinemessig.

Losvesenets budsjett vedtas av Stortinget, men statskassen får sin utgift dekket gjennom losgebyr som må betales av alle fartøyer som frivillig benytter los eller som er omfattet av bestemmelser om losplikt. Losgebyret består av to komponenter; losingsgebyr og losberedskapsgebyr. Losberedskapsgebyr betales av alle lospliktige fartøyer, om los benyttes eller ikke, og losingsgebyr betales av alle fartøyer som nytter statslos (i tillegg til losberedskapsgebyr).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.