Lorica, trang eller vid struktur hos flagellater og ciliater, oftest av kitin eller cellulose som kan være inkrustert med mangan, jern eller silisium, eller bestå av rene kiselenheter (krageflagellater). Kan omgi flagellatceller og ciliater (f.eks. tintinnider) som et beskyttende hus utenfor cellemembranen.