Lommestereoskop, optisk innretning som består av to enkle konvekse linser montert på en ramme, slik at linsenes innbyrdes avstand er noenlunde lik avstanden mellom øynene. Rammen er utformet slik at linsene kommer i tilnærmet en brenviddes avstand fra bildene ved betraktning av et stereopar av bilder.