Lokalkonstant, en for hvert sted (hver meridian) konstant størrelse som må legges til lokal middeltid for å få sonetid. For København er lokalkonstanten +9 min 41 s, for Oslo +17 min 6 s, for Stockholm –12 min 14 s.