Logjerrig, om seilfartøy som er tilbøyelig til å loffe (seile opp mot vinden), så det må holdes nede ved hjelp av roret. Beror på seilføring (seilfordeling) og trim. Motsatt: avfeldig.