Loftsflue, tovingeart i familien spyfluer. Kroppen er brunsvart med kort og tett, gullaktig behåring på brystet, mens bakkroppen har skinnende hvitgrå flekker. Lengde 5–9 mm. Eggene legges i jorden, og larvene snylter på meitemark. Om sommeren lever de voksne fluene av nektar i blomster, men oppsøker mot vinteren tørre, høytliggende steder, særlig loft, der de kan samle seg i tusentall i kroker og sprekker. Ved oppvarming om vinteren kan de myldre frem. Ofte brukes de samme bygningene år etter år. Angrep kan forebygges om høsten ved å sprøyte med permetrin rundt vinduer og andre sprekker der fluene kan komme inn.