Lodnevikke, flerårig urt i erteblomstfamilien. 30–120 cm høy, med grenet stengel og likefinnede blad med 6–10 par finner. Blomstene sitter i klaser med 10–30 blåfiolette blomster. Lodnevikke stammer fra Sør-Europa, Nord-Afrika og Vest-Asia. I Norge er den innført som fôrplante og finnes enkelte steder forvillet nord til Trøndelag.