Lobby, inngangshall, forrom, særlig brukt om hall i det britiske Underhuset hvor parlamentsmedlemmene kan møte representanter for sine velgere og diskutere med dem. Se også lobbyvirksomhet.