Lo/lo-skip, skip der containere og annet gods løftes om bord og i land med kran, til forskjell fra ro/ro-skip, der lasten kjøres av- og om bord.