livstestament

Artikkelstart

I et livstestament skriver man hva man ønsker hvis man ligger for døden og ikke selv kan uttrykke egne ønsker. Personen som skriver livstestamentet vil for eksempel unngå at han eller hun blir holdt kunstig i live ved hjelp av pustemaskiner, intravenøs næringstilførsel eller ved antibiotika.

Et livstestament er ikke juridisk bindende for behandlende lege. I dag kan man uttrykke nevnte behandlingsønsker i kjernejournalen.

Dersom en lege skal behandle en voksen pasient som ikke lenger kan uttrykke egne ønsker, må behandlingen både være til pasientens beste, og det må være sannsynlig at pasienten ville ha takket ja til den behandlingen som er aktuell. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6. Dersom en pasient har opprettet et livstestament vil dette kunne være førende i en vurdering av hva pasienten mest sannsynlig ville ha ønsket av behandling.

Det er i litteraturen skissert minst to utfordringer knyttet til anvendelsen av livstestamenter. Det første er et personlig identitetproblem. Denne utfordringen innebærer at pasienten ikke er helt den samme på det tidspunktet livstestamentet ble skrevet og på det tidspunktet livstestamentet skal anvendes, fordi pasienten har mer erfaring med sin sykdom på anvendelsestidspunktet. Hvorvidt livstestementet gir uttrykk for hva pasientene ønsker på anvendelsestidspunktet kan man derfor ikke vite helt sikkert.

Det andre problemet er et interesseproblem. Pasienten kan ha utformet et tydelig ønske som er i strid med hva legen mener er pasientens beste. For eksempel dersom pasienten ønsker å avstå fra behandling i den situasjonen pasienten nå befinner seg i, samtidig som behandlingen kan gi vedkommende akseptabel livskvalitet. Det kan være profesjonsetisk utfordrende for legene i slike situasjoner å la være å behandle pasienten.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg