Liten narsissflue, tovingeart i familien blomsterfluer (Syrphidae). Den voksne fluen er 5–9 mm lang, glinsende metallgrønn med lyse tverrbånd på bakkroppen. Larven blir 6–10 mm, skittengrå med rynket hud, fotløs, uten tydelig hode og med en rørformet forlengelse bak. Én generasjon om året, overvintring som larve. Skadedyr på planter i narsissfamilien, sverdliljefamilien og liljefamilien. Angrepet regnes som sekundært, da larvene stort sett bare forekommer i blomster- og matløk og i knoller som er svekket på forhånd av andre skadegjørere. Mer enn 10 larver kan finnes i hver enkelte løk, som hules ut. Sporadisk opptreden på Øst- og Sørlandet.