Liten husmygg, underart av fuglemygg, kalles T-banemygg fordi den om vinteren angriper folk på T-banen. I Norge finnes den hovedsakelig i sentrale bystrøk av Oslo. Larvene utvikles i kloakksystemer eller andre underjordiske eller innendørs vannansamlinger. I Sør-Europa er den meget vanlig og til stor plage for fastboende og turister.