Liten halmveps, plantevepsart i familien halmveps. Kroppen er 5–10 mm lang og svart med gule flekker og tverrstriper. Hannen har i tillegg gulfarge på hode og bryst. Antennene er lange og tynne, men fortykket mot spissen. Larvene gnager ut margen på strå av gress og korn. Overvintrer i stengelens nederste del der den graver ut et kammer som gjør at strået ovenfor brekker. I mange deler av Europa er den et alvorlig skadedyr på hvete, men er i Norge ikke noe stort problem.