Liten granbarvikler, lever nesten på samme måten som stor granbarvikler, men den overvintrer inne i en grannål som halvvoksen. Liten granbarvikler har hatt masseangrep i Trøndelag 1913–15, 1932 og 1971–72. Skogen blir brun etter angrepet fordi en stor del av nålemassen er uthult.