Liten granbarkbille, billeart i familien barkbiller. Arten er svartbrun med rødbrune dekkvinger og er bare 2–2,5 mm lang. Hannen har tre tydelige tagger bakerst på hver dekkvinge, mens hunnen bare har antydning til disse. Svermingen pågår i mai–juni. Innboringen foregår helst på stammens øvre tynnbarkede deler og på grenene. Hannen gnager ut paringskammeret i barken, og 4–8 hunner søker inn og gnager sine mor-ganger i sevjelaget slik at gangsystemet blir stjerneformet. Den nye billegenerasjonen er ferdig i juli–august og overvintrer hovedsakelig under barken. Når bestanden er høy, kan billene angripe og drepe smågraner, særlig i tørre somrer. Billen finnes overalt i Norge hvor det vokser gran, og er som regel meget tallrik.