Linoleumssnitt, grafisk trykkteknikk, ved siden av tresnittet den viktigste form for høytrykk. Det som skal være hvitt i det ferdige trykk skjæres ut av linoleumsplaten, de gjenstående partier innsettes med farge. Papiret presses mot platen, og vil når det fjernes, få et speilvendt avtrykk. Linoleumssnitt særmerker seg ved skarpe og klart avgrensede flater og en jevn udifferensiert fargefordeling.