I telekommunikasjon betegnelse på det utstyret som, gjennom kabler, transporterer signaler mellom sentralene.