Linjekonferanse, samarbeidsform mellom rederier som driver regulær, internasjonal linjefart; for fastsettelse av seilingsdatoer, fraktrater m.m. Det er forskjellige linjekonferanser for de ulike transportveiene, f.eks. Europa–Østen, Europa–Nord-Amerika. Norske rederier er med i linjekonferanser alt etter hvor de driver linjer.