Linje, (jur. og genealogisk) Betegner en rekke av slektninger, enten slik at den ene nedstammer fra den andre (beslektet i ned- el. oppstigende linje), f.eks. far–sønn, eller slik at begge nedstammer fra samme tredjemann uten samtidig å nedstamme fra hverandre (beslektet i sidelinjer).