Linesatellitt, også kalt lineforankret eller tjoret satellitt, satellitt forbundet med f.eks. en romferge eller en romstasjon ved en tynn, utrullbar line. En linesatellitt kan f.eks. benyttes til målinger og modellforsøk eller, hvis linen har en strømførende metallkjerne, til produksjon av elektrisk kraft. Er foreløpig bare på eksperimentstadiet.