Lindebladlus, nebbmunnart i familien Callaphidae. 2–3 mm lang med svartbrune flekker på vingene. Kan av og til opptre i store mengder på bladene av lindetrær i parker og hager. Saftsugingen betyr lite, men de utskiller store mengder honningdugg (ekskrementer) som gjør trærne og vegetasjonen eller benker under dem helt klissete og seige. Biene trekker meget hissig i slike trær.