Linål, larver av elve- og bekkeniøye, rundmunnarter i niøyefamilien.