Limpinne, egentlig en pinne påsmurt lim til å fange fugler med. Uttrykket hoppe eller gå på limpinnen betegner i overført betydning å la seg narre til å gjøre eller tro noe dumt. Fra fuglefangerspråk kommer også «løpe med limstangen», gjøre seg til narr (særlig overfor det annet kjønn).