Liguriske republikk, navnet på adelsrepublikken Genova etter at Napoleon Bonaparte 1797 hadde tvunget den til å gå over til en demokratisk forfatning etter fransk mønster. Innlemmet i Frankrike 1805.