I teorien for Månens og planetenes bevegelse er ligning forskjellen mellom et himmellegemes sanne sted og dets middelsted. I Månens bevegelse forekommer en månedlig og en årlig ujevnhet som kalles henholdsvis den parallaktiske ligning og den årlige ligning.