Lesu, notsi, befolkning i landsbyen av samme navn på østkysten av New Ireland, Papua Ny Guinea. Språket, notsi, er austronesisk og tales av anslagsvis 1100 mennesker. Hovednæringene er hagebruk, med taro som viktigste matvekst, og fiske. Lesu er inndelt i to «halvdeler» (moieties) som hver består av flere jordeiende, matrilineære ættelinjegrupper. Medlemmene av én moiety kan bare gifte seg med medlemmer av den andre. Lesu ble alminnelig kjent blant antropologer etter at den nordamerikanske antropologen Hortense Powdermaker, som gjorde feltarbeid der i 1920-årene, utgav sin selvbiografi. Det finnes lite informasjon om lesu i nyere tid.