Lese en teksten, oppr. om biskop: holde straffetale til sitt presteskap i tilknytning til et opplest stykke av Bibelen, nå: irettesette noen skarpt.