Lese-skrive-lager, også kalt RAM (fork. for eng. Random Access Memory), integrert krets som inneholder et datalager der data kan skrives inn og leses ut. Betegner vanligvis et lager der alle data i hele lagerområdet er tilgjengelige til enhver tid, i motsetning til sekvensielle lagre der dataene må leses og skrives i en bestemt rekkefølge (f.eks. magnetbåndlager). Lese-skrive-lagre er flyktige, dvs. at dataene tapes når kretsens forsyningsspenning fjernes.