Lerkeknoppbille, billeart i familien borebiller. Kroppen er svart eller svartbrun, sylindrisk og 1,5–2 mm lang. Larvene utvikles i og dreper skuddene av bartrær, bl.a. gran og lerk, men opptrer sjelden i stort antall. Arten er funnet i kyststrøk fra Vest-Agder til Oslofjordområdet.