Lerkefrøveps, årevingeart i parasittvepsfamilien Torymidae. Skadedyr på lerk. Larvene utvikles i frøene på lerkekongler, og angrep oppdages ikke før de voksne flyr ut gjennom et lite, sirkelrundt hull i frøet.