Leopardpadde, amfibieart i paddefamilien. En av de vanligste paddeartene i tropisk Afrika. Den er lys med mørke flekker, bl.a. slik at det dannes et lyst kors mellom øynene. Lengde vel 10 cm. Nattaktiv.