Seilas med vinden rett (el. nesten rett) akterinn; lense, seile på denne måte, seile fordevind.