Tom, tømt for; pumpe lens, pumpe ut alt vann; lense (båt osv.), tømme for vann.