Leiekreaturer, kyr som ble leid ut for ett år om gangen. Leietager betalte en fastsatt leie, og beholdt utbyttet av melkeproduksjonen.