Legitimister, (til legitim), navn for tilhengere av den legitime herskermakt, dvs. lovlig, rettmessig; motsatt folkesuverenitet. I Frankrike er legitimister, særlig etter 1830, navn for tilhengerne av det bourbonske hus; motsatt orléanistene.