Legister, i middelalderen jurister som behandlet den (verdslige) romerske rett, i motsetning til kanonister, med kirkelig (kanonisk) rett som arbeidsfelt.