Legio, stort antall, som ikke kan telles eller angis med tall (uttrykket stammer fra Mark 5,9 og Luk 8,30 i den lat. bibeloversettelse); eks.: deltagernes antall var legio.