Leggiero, lett, luftig, pianoanslag mellom legato og staccato.