Lege, person med autorisasjon eller lisens som lege i henhold til bestemmelsene i helsepersonelloven. Rett til å kalle seg lege og utøve legevirksomhet i Norge har bare den som etter søknad har fått slik autorisasjon eller lisens fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, som er delegert denne myndigheten fra Sosial- og helsedirektoratet. Vilkårene for autorisasjon er avlagt medisinsk embetseksamen ved norsk universitet, praktisk tjeneste i henhold til forskrift (1 ½ års turnustjeneste), under 75 år og ikke uegnet for yrket. Utenlandsk utdannelse og praksis kan godtas i henhold til spesielle regler. Dette gjelder særlig personer som har sin utdannelse og praksis fra andre EU/EØS-land.

Den som ikke fyller vilkårene for autorisasjon, kan av departementet få lisens som lege dersom vedkommende er skikket til det. Lisensen kan begrenses med hensyn til tid og sted og virksomhetens art, f.eks. til arbeid som underordnet sykehuslege.

Lege som har gjennomført fastsatt videreutdannelse kan gis godkjenning som spesialist innenfor et nærmere definert område av medisinen, se legevitenskap. Adgangen til å gi slik godkjenning er delegert fra Sosial- og helsedirektoratet til Den norske lægeforening. Spesialistgodkjenning fra andre land i EU/EØS-området kan etter søknad gjøres gjeldende også i Norge.

Autorisasjon og lisens kan tilbakekalles av Statens helsetilsyn hvis legen er uegnet til å utøve legevirksomhet pga. alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol eller narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig legevirksomhet m.m. Helsetilsynets avgjørelse kan påklages til Statens helsepersonellnemnd, og eventuelt deretter bringes inn for domstolene. En lege som er fratatt sin autorisasjon/lisens, kan få den tilbake når han kan dokumentere at den tilstand som førte til tilbakekallelsen ikke lenger foreligger. Autorisasjonen opphører å gjelde når legen fyller 75 år, men det kan i særlige tilfelle gis tidsbegrenset lisens til fortsatt legevirksomhet.

Flertallet av legene i Norge arbeider i tilknytning til det offentlige helsevesenet. Et stort flertall av norske leger er organisert i Den norske legeforening.

Utdannelsen tar normalt 6–6½ år og gis ved de medisinske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I tillegg kommer ett års turnustjeneste ved sykehus og ½ års tjeneste hos praktiserende offentlig lege. Kandidater med eksamen fra land utenfor EU/EØS-området, må avlegge en tilleggsprøve i Norge i fag som har med norske forhold og norsk lovgivning å gjøre.

Det er over 18 000 yrkesaktive leger i Norge (2005); det er 1 lege per 250 innbyggere, noe som er høyere enn i de fleste andre land, og høyest i Norden.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.