Ledningskurs, eller sikringskurs; betegnelse på den enkelte strømkrets ut fra et sikringsskap eller en elektrisk fordeling. Se elektrisk installasjon.