Ledehull, et relativt grunt borehull med liten diameter. Ledehull bores ofte før den egentlige brønnen for å drenere grunne gasslommer, og derved redusere risikoen for gassutblåsing.