Le beau sexe, det smukke kjønn; kvinnekjønnet, kvinnen.